Γειτονιές.espiv.net

λίγα λόγια
Αυτή η σελίδα δημιουργήθηκε στη διάρκεια του συντονισμού των λαϊκών συνελεύσεων, στην Αθήνα, στις αρχές του 2012.
Αποτέλεσε ένα εργαλείο όπου συγκεντρώνονταν όλα τα καλέσματα των λαϊκών συνελεύσευων που συμμετείχαν στο συντονισμό.
https://www.kinimatorama.net/event/15633
https://www.kinimatorama.net/event/16396